Pénzügy, gazdaság

Közös jövő

Mottó1: Számíts a legjobbra, készülj a legrosszabbra!
Mottó2: Mondd, hogy összeesküvés-elmélet, és mindenki halálra kacagja magát rajta…

Igen, példátlan – Miért büntet minket az EU?

Alaposan felbolydult a közvélemény, miután az Európai Bizottság javaslatot tett a Kohéziós Alapból Magyarországnak jutó források felfüggesztésére…. Ld. Portfolio trendi magyarázatcsokor-de hol a lényeg?

A fenti kérdésre (is) tárgyilagos választ kaphatunk, ha hátradőlve higgadtan elemezzük a kiváltó okokat – de a makacs tények sose zavarják meg tisztánlátásunkat. Ezek közül is legfontosabbnak tartom – bár logikátlannak, aránytalannak tűnik első pillantásra – az új Alaptörvényben, vezető politikusaink nyilatkozataiban is rögzített keresztény értékek hangsúlyos megjelenítését. Az EU és hazánk médiáját a bulváron valamint az üzleti, pénzügyi eszmefuttatásokon keresztülrágva a „Való Világ” (SIC!) koncentrált üzeneteihez juthatunk el : az ember egy lélekkel, szellemmel, tudattalannal nem rendelkező állat, a cél pár tízezred pillanatig – bármi áron – híressé válni, pénzt gyűjteni. Elsődleges feladata szexuális vágyainak trendi kiélése, a virtuális nullák gyűjtése, a Mammon szolgálata.

Isten nincs, Sátán sincs: Jézus Krisztus legfeljebb egy mazochista asztalossegéd volt – deja vu érzésem támad. Mintha Moszkvában a Patriarsije Prudin lennénk ismét, ”amikor a nap már a Szadovoje Kolco felé hajol, a kajszibarackszörp dús sárga habot vet ,a levegőt fodrászműhely szaga tölti be”…(Bulgakov) Istenem. Nem tudják, mit beszélnek.

Az ima egy sötét középkori csökevény (ld. egyik vezető napilapunk Ferences Országúti Plébánia honlapján megjelent imakérésre írt február 25-i cikk ill. blogolók drámai, ezen belül is tragikus véleménye, amire a kulturált ellenvéleményeket letiltották (ld. tájékoztatás, vélemény és sajtószabadság).

Egyre jobban közeledik, épül be a barbár horda.

Hasonló az érzésem, mint mikor a „Babonák könyve” c. ötvenes évekbeli gyűjteményben olvastam a legbizarrabb középkori történetekről: például a sebre pókháló tevéséről. Gondolom mindenki halálra kacagta magát… Igaz, később kiderült, hogy ezen a legtöbb a penicillinbaktériumok száma…

Summázva a cél: minden eszme támogatása, ami keresztényellenes – minimális elvárás a kereszt „polkorrekt” eltüntetése a tantermek faláról, a sok léhűtő csuhás visszazavarása a történelem előtti időkbe…Hogy Szent Ferenc már az 1200-as években egyenrangúságot hirdetett a nőknek – kit érdekel. Ki nézte meg, Európában mikortól és hol volt a hölgyeknek pl. szavazati joga? Ki látta közülük Robert De Niroval és Jeremy Ironsszal a Misszió c filmet? Melyikük látta a Passiót? Olvasta a Mester és Margaritát? Stílusuk, érveik hiányát csak a vak gyűlölet ellensúlyozza.

Kinek áll ez érdekében? Mi a következménye ennek Európára?

A következményeket az Unióban már a bőrünkön érezzük. Keresztény gyökereink kitépése, hovatovább üldözése tézisem szerint gazdasági hanyatlásunk egyik fő előidézője a rosszul értelmezett gazdaságossági, jövedelmezőségi törekvések valamint pénzpolitikai szabályzórendszerek működtetése okán – a kultúra problematikájáról nem is beszélve. Mint az élőlények szervezetében a le- vagy elpusztítás folyamata – vírusok segítségével elfoglalni a vezérlő, védő-felismerő, szűrő, pótlást szabályozó információs pontokat.

Eredő vektora – következményükként is – a demográfiai folyamatok drámai alakulása, a legnagyobb elkövethető hiba sine qua nonja – ami a Föld jelen és jövőbeni gazdasági-társadalmi folyamatai alakulásának tragikus, mesterséges eltorzítása.

Ha kissé visszalépünk az időben, az EU felépítése – a német egység megteremtése, a francia-német baráti viszony kialakulása – igazából a világgazdasági polaritás, a verseny, az értékek erősítése okán jött létre, nem mellékesen az egyre pusztítóbb háborúk elkerülése érdekében. Bocsánat, de keresztény alapokon.

Úgy tűnik, e folyamat meglehetősen zavarja a Mammon követőit. Virtuális aranyhegyeiken és laptopjaik nulláin ülve már úgy vélik, ők az isten, ők határozzák meg kerekasztalaik körül, mi legyen a túl sok emberrel, milyen eszközeik vannak ill. kreálhatók (gyógyszerek, vírusok-baktériumok létrehozása, étel-ital, kommunikáció, demográfiai folyamatok befolyásolása stb., stb.) Pedig csak nem játszották ki magukat kiskorukban a játékvasúttal. A király sajnos meztelen.

A céljuk: egy pontból, az általuk elképzelt receptkönyv alapján lefuttatni „programjukat” minden területen és mindenkor maximális profittal, ami megvalósíthatatlan. Milliárdok élete számukra egy négy ismeretlenes egyenlet. A megoldáshoz rendelkezésükre álló mátrixnak viszont csak három oszlopa van, amit a három sor bármelyikével felcserélhetnek keresve a megoldást- tehát sosem oldhatják azt meg . Itt és most tetten érhetjük a Földünket közeljövőben elpusztító Mammon vélt profitmaximalizálási törekvéseit.

Ezek – több idősíkon és térben – kikényszerített pl. személyzeti politika, kultúrpolitika, fegyverfejlesztés és eladás (háborúk, forradalmak kirobbantása stb.), gyógyszeripari kutatások (ahol az Ember „fekete dobozába”, genetikai anyagába input oldalról nem egy, hanem számtalan torz anyag, energia, információ elemet változtatnak ill. juttatnak be). Élelmiszereknek hazudott vegyszerek, adalékok, tartósítószerek, ízfokozók bevitele az élelmiszerláncba, géntechnológiai belenyúlások következményeként (sokszor csak azért, hogy háború vagy presszió esetén a megváltoztatott genetikai állományú élőlényeket adott időpontban pl. permetezve vagy beinjekciózva – ad absurdum szúnyogok „segítségével”! – vagy beetetve) szervezetük elpusztul ill. terméketlenné válik. De ide tartozik a média hihetetlen nyomása a deviancia irányába stb., stb.:Széndioxidkvóta! Sokan vagyunk! Te ne szaporodj! Pusztulj!

Ezek együttes hatását már senki sem tudja felbecsülni. Ezek együttes hatásának következtében is fekete dobozban az outputok kiszámíthatatlanok.

Ne legyünk naivak: a romboló vírusok mára szinte összes szervrendszerünkbe beépültek, átvették az irányítást – nagy megdöbbenés lesz, ha fizikailag elpusztul a gazdaszervezet. Mert számukra csak az látható, csak az van.

Céljuk a világpolitikában is minél nagyobb réseket ütni az USA, EU, Kína, Oroszország, India közé, Európán belül pedig megtalálni a módját a francia-német együttműködés szétverésének. És jönnek a választások… Éket verni a kereszténység, a zsidóság, az iszlám és a többi világvallást vallók közé, pedig mindenki tudja, hogy egy az Isten. Minél nagyobb a hangzavar, a füst, a pusztítás, annál jobban lehet ölni, rabolni, fosztogatni. Nagy tanulság, hogy az alrendszerek optimalizálása ritkán vezet az egész rendszer optimális működéséhez – ráadásul az optimalizálásnál tekintettel kell lenni a jövőbeni más és más idősíkokra, azok hektikus változásaira.

Teller egyik utolsó interjújában aláhúzta, hogy naivitás azt képzelni, hogy a Földünket egy központból lehet uralni. Igaza van.

Próbálták már istenekként a legkiemelkedőbb tulajdonságú embereket egymás között párosítani – katasztrofális leépülés lett a vége. De ne feledkezzünk meg Beethoven szüleiről sem…

Jung valahol azt írja: végy sok magas IQ-jú dolgozót, és működtesd velük a céged – egy pár év múlva egy teknősbéka értelmi színvonalán fog „dübörögni” a szervezet. Mert az Ember nem számítógép – a hiba is többé teheti vagy teszi.

De hogy kerül a csizma az asztalra? Mi köze van a kereszténységnek a fenti problémák feloldásához?

Mi köze Magyarország leiskolázásához a felsorakoztatott – igaz, idő hiányában nem teljesen kifejtett, csak jelölt felvetéseknek, gondolatkezdeményeknek?

Véleményem és tapasztalataim szerint az EU leépülése a keresztény értékek kidobásával párhuzamosan exponenciálisan gyorsulni fog.

Ennek legfőbb okai – a gazdasági életben is – a moralitás, a motiváltság, a nemes verseny és a testvériség kereszténység általi szerves befogadásban rejlenek. Moralitás, erkölcs, magas értékrend híján nemcsak bölcs államférfivá lehetetlen válni, csak diktátorrá, önpusztító hatalomtechnológussá – de alacsony moralitással nagyban nőnek a termékek, végtermékjellegű szolgáltatások költségei is ld. korrupció.

A különböző munkafolyamatokban, a munkamegosztás más és más szintjein a magas értékrend erősebb motivációt is jelenthet, ami fontos a cég küldetése szempontjából is. A misszió túlmutat a termék önmagában való hasznosságán.

A társadalmi – gazdasági folyamatokban nem csak a megkereszteltekre gondolok, hiszen van „vágykeresztség” is – messze nem hiszem, hogy a keresztények mindegyike vagy akár jelentős részük – akár a történelmet szemlélve is – mindenkor eleget tenne vagy tett volna a jelzett és kívánt értékeknek.

Úgy tűnik, nincs már sok időnk. Recseg-ropog, eresztékeiben feszül a Világ. Az Apokalipszis lovai abrakolnak. A Mammon – rákot okozó vírusaival – minden síkon, minden időben támad, erodál, szétzülleszt. Ő nem az, aki mindig rosszra tör, és jót mível! Minden virtuális, lassan egy szava, annak ellenkezője sem igaz. A nemzeteknél, a demokrácia intézményrendszereinél is sokkal erősebb az érdekérvényesítő, manipuláló képessége. Az „írástudók” már helyesen írni sem tudnak. Már a sorok között sem lehet olvasnunk.

Színvak. Nem fogja fel, nem programozott benne a humánum, a szeretet, a testvériség, a hiba szükségességének felismerése. Isten helyébe akar lépni akkor is, ha már majd csak a semmi birodalmában uralkodhatna.

De amikor lekapcsolják a fényt, Ti ne féljetek.

Dr Erent Gábor
BP 2012 02 26
Accademico di classe MILANO ASS
www.erent.hu