Curriculum Vitae helyett interjúk

Mezőgazdasági biztosítás kis pénzzel

(…) Most ugorjunk egyet térben és idõben: a kezdetekre emlékezõ Kunadacsról a fõvárosba. Az ötletgazda Erent Gábor mintha most bábáskodott volna az elsõ baranyai civil biztosító körül, s máris eltelt több mint tíz esztendõ. Ez idõ alatt az ország harminc térségében olyannyira gyarapodott a nem nyereségre, hanem a gazdálkodás biztonságra szervezõdött nonprofit egyesületek száma, hogy már tízmilliárdos értéket védenek. Több is kellene persze, de tegyük a szívünkre a kezünket: vajon a mezõgazdasági biztosítás hányadik helyen állhatott az utóbbi évtizedben az élethalálharcot vívó gazdálkodók teendõinek sorában?

– A biztosítás helyett sokkal szívesebben használom a kockázatkezelés szót, hiszen ez kifejezõbb. Az is benne van, hogy a vélelmezett kár megelõzéséért és az esetlegesen bekövetkezõ káresetek csökkentéséért mindent megtesznek egy-egy egyesület tagjai-, állapítja meg az az ember, aki 1990-ben kulcsszerepet játszott a Belga Parasztszövetség ABB nevû biztosítótársasága magyarországi érdekeltségének, az Argosz Biztosító Rt.-nek a megszervezésében. Ma pedig, számos gazdasági és kulturális elfoglaltsága mellett, elnöke a Magyarországi Nonprofit Egyesületek Szövetségének (Manbesz).

– Mivel együtt sírnak, együtt nevetnek a tagok, nem érdekük a biztosítási csalás, hiszen egymást csapák be. Nem gyõzöm eleget hangoztatni a jó értelemben vett emberi és emberséges kapcsolatokat sem, hiszen mindenki ismer mindenkit.

Számos pénzügyi, közgazdasági és szervezeti akadályt kellett leküzdeni az indulás idején. Helyet kellett találni például a biztosítási és az egyesülési törvényben ennek a sajátos információnak. Sokat lobbiztak érdekeikért, mire elfogadták, hogy legkevesebb tíz gazda már biztosítási egyesületet alakíthasson.

– Valamennyi pénz természetesen kell az induláshoz, de korántsem annyi, hogy esetleges jég-, fagy- vagy viharkár egészét képes legyen kifizetni egy-egy ilyen szervezet – magyarázza Erent Gábor. – Hiszen van egy kedvezõ lehetõség, az úgynevezett viszontbiztosítás a nagy biztosítótársaságokkal. Ezért is fizetniük kell a kicsiknek, ám ha nincs kár, akkor a viszontbiztosítási díj bizonyos részét visszatérítik a nonprofit szervezeteknek, amelyeket akár biztosítási szövetkezeteknek is nevezhetnénk. (…)

Szabad Föld – 2004. Április 16.