Pénzügy, gazdaság

Folyamatban a szerencsejáték-piac újraszabályozása

PÉNZÜGYI SZEMLE

A TARTALOMBÓL:

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÉS EGYES ALRENDSZEREINEK 1999.
OKTÓBER HAVI HELYZETÉRÕL
A TÁRSASÁGI ADÓ ÉS OSZTALÉKADÓ

1998. ÉVI BEVALLÁSÁNAK TAPASZTALATAIRÓL
DR. KOVÁCS ÁRPÁD

Tízéves az Állami Számvevõszék
DR. ÖRY TAMÁS

Az EK adóügyekben érvényesülõ jogsegély-irányelve
DR. OSMAN PÉTER

Innoválni a jövõért: a kutatásra és fejlesztésre fordított befektetések
DR. ERENT GÁBOR

Folyamatban van a szerencsejáték-piac újraszabályozása
SUMMARIES IN ENGLISH

XLIV. évfolyam, 1999. november


Folyamatban a szerencsejáték-piac újraszabályozása
(Új játékok, új lehetõségek a játékosok elõtt)

Változó piaci feltételek, változó Szerencsejáték Rt.Jelenleg folyik a szerencsejáték-piac újraszabályozása. A megszületendõ új szerencsejáték törvény valószínûleg jelentõs változásokat hoz, amelyek hatással lesznek a piac szereplõinek jövõbeni tevékenységére, eredményességére. A koncentrálódó kereslet a remények szerint az üzemeltetés hatékonyságának növelését, az eredményesség javulását, közvetett módon az állami bevételek emelkedését hozza magával.A Szerencsejáték Rt. piaci helyzete szilárd, részesedése a magyar szerencsejáték-piacon közel 66 százalékos. Leszámítva azokat az ágazatainkat, amelyekben a társaság nem volt érdekelt – pl. lóverseny, pénznyerõ automaták – gyakorlatilag 100°lo-os piaci részesedésrõl beszélhetünk. A társaság 1998-ban alapvetõen eredményesen tevékenykedett, noha a továbbfejlõdés extenzív forrásai, lehetõségei már jórészt kimerültek, vagy jelentõsen csökkentek. Az elért eredményekben – más tényezõk mellett – fontos szerepe volt annak, hogy a megváltozott szerencsejátékpiaci körülményeknek és feltételeknek megfelelõ döntéseket, korrekciókat a társaság új vezetése az év második felében meghozta, illetve végrehajtotta.A Szerencsejáték Rt. 1998-ra a forgalom reálértéken történõ növelését irányozta elõ. A szerencsejátékokból származó 44 milliárd forintos árbevétel az elõzõ évit több mint 17 százalékkal, a tervezettel 0,6 százalékkal, az éves inflációt 3 százalékponttal haladta meg. Az árbevétel termékek szerinti tagolását, illetve az egyes termékek összárbevételbõl való részesedését az 1. sz. és a 2. sz. grafikon mutatja.

A társaság legismertebb terméke és még ma is leggyakrabban játszott játéka változatlanul az ötös lottó. 1999-ben ez a játék adja a teljes forgalom 38 százalékát.

Folytatódik a hatos lottó elõretörése. Ez a nálunk alig tízéves játék az összárbevétel kb. 23 százalékát adja. Növekvõ népszerûségének fõ oka, hogy a telitalálat elérésének valószínûsége lényegesen, kb. ötször nagyobb, mint az ötös lottón.A kenó árbevétele 1999-ben várhatóan meghaladja az 1998-as árbevétel nagyságát.A tippmix elsõ teljes évének árbevétele a várakozásoknál jobban alakult és 1999-ben további növekedést mutat.

Tradicionális, félévszázadnál is “õsibb” játékunk, a totó évek óta “gyengélkedik”. Ennek okai meglehetõsen összetettek. Közülük kiemelhetõ, hogy e nem kívánatos tendencia mindenekelõtt a magyar labdarúgás mélyrepülésének, továbbá a tippmix “színrelépésének” és a nem eléggé vonzó mértékû fõnyereményeknek a következménye. Mindezek ellenére a totó változatlanul értéke és nélkülözhetetlen eleme a Szerencsejáték Rt. játékkínálatának, ezért megújítása fontos feladat.A góltotó árbevétele és az összforgalmon belüli arány jelentéktelen, alig 0,1 százalék, korszerûsített formájában azonban továbbra is helye van a játékpalettán. A joker és a sorsjegyek évrõl évre szolidan növekvõ árbevételt mutatnak.

Az 1999-es év eredményei a tervezett szintet jelentõsen meghaladják, mely többek között – a hálózat és a játékfejlesztés jó munkája mellett – az integrált marketing, PR, reklámmunkának, a társadalmi – szakmai kontroll, az átláthatóság erõsítésének köszönhetõek.

Skandináv lottó – az új termék

A hazai rendszeres lottójáték közös jellemzõi:

  • látványos, általában televízión közvetített sorsolás
  • biztonságos, számítástechnikailag 100%-osan garantált hálózati kínálat – heti periodicitás
  • nyereményalap felosztásos nyereményképzés – halmozódás
  • több nyerõosztály
  • milliós nyeremények
  • többhetes, sokszámtáblás fogadási technikák.

A fejlesztési lehetõségek egy új lottó terén az ötös és hatos lottó bázisáról kiindulva étirányban kínálkoztak:1.Az amerikai japán sikerek alapján a hármas és négyes lottó felé, valamint2.a skandináv típusú hetes lottó felé.

Az egyes játékokat játszók karaktervizsgálatai kiterjedtek a szerencsejátékos szokásokra, nemzeti jellegekre is. Ezek alapján a finn, svéd, dán, norvég, õsi viking karakterek és skandináv stílus általában mélyebb hasonlóságot mutatott az alapvetõ magyar jellemzõkkel, mint a japán és az amerikai szokásokkal. A IX-X. századtól kezdve a vikingek ugyanúgy kockáztak, mint a magyarok, és ugyanúgy, mint a magyarok, még ha nem is lovon, hanem sárkányhajóikon támadva tartották rettegésben fél Európát. Az õs-skandinávok 992-ben hajóikkal Amerikába jutottak, a maiak a játékfejlesztésben 1971-ben a 7/39-es lottóhoz. Eddig a skandinávoknál sikeres tippmix, kenó típusú játékok késõbb nálunk is népszerûek lettek.A vizsgálatok az állami lottótársaság által kínált játékok milliós nyereményeit is ígérõ, gyakori élményt adó hetes lottó sikerét prognosztizálták.Az új termék a lottójátékok nyolc jellemzõjét megõrizve, de két újdonsággal bõvülve 20%-os újdonságértéket mutat (hétközi sorsolás, dupla számhúzás), ami nem elõzmény nélküli a számsorsjátékok világában.Németalföldön 1726-tól a holland Adolf Huyske szabadalma alapján a lottót új formában kínálta az állami lottótársaság. A figyelem hosszú távú és elmélyítõ élményének ébrentartása érdekében a lottósorsjegy vásárlója sorsjegyével nem egy, hanem öt sorsoláson vett részt. Az elsõ sorsolás alkalmával a kisnyeremények találtak gazdára, ami sok nyertest, gyakori nyerési élményt eredményezett. Majd az egyre kisebb valószínûségû események következtek, egyre kevesebb, de nagyobb értékû tárgyat, illetve pénznyereményt sorsoltak ki. Ezt a szabadalmat Huyske úrtól 500 forintért vette meg a holland lottótársaság, akik nem csak maguk szervezik azóta is szinte változatlan formában, de ingyen és bérmentve, büszkén adták tovább már sikerre vitt játékuk metódusát a német, osztrák, dán lottószervezõknek, akik mind a mai napig osztálysorsjáték néven szervezik hatfordulós játékukat.Ehhez hasonló karakterûi játék, amelyben egy lottósorsjegy több sorsolásra érvényes, lassan egy évszázada sikeres Ausztráliában is.A dupla sorsolások gyakorlata azonban olyan országokban is kedvelt (pl. Csehország), ahol mára már az osztálysorsjátékok kiszorultak a gyors és államilag garantált variábilis számsorsjátékok modern palettájáról. Németországban azonban az osztálysorsjáték mellett a hétközi sorsoláson a 6/49-es lottójukban is dupla sorsolást tartanak.

A számsorsjátékok paramétereinek fejlõdési trendje
Nagy múltú, érdekes országokban a számsorsjátékok bevezetésének idõrendje

5 6 7 egyéb
Magyarország 55/90 1770,1957 66/45 1989,Joker l993 Bongó 1989,7/35 1999 10/20/90,kenó 1996
Ausztria 5/90 1751 6/45 1986 6: joker 1988
Olaszország 5/90 1519,1994 6/90 1997
Németország (1612)(1735) 6/49 1958-1982 6+1/491993 Super 61992,Spiell 77 I 977
Anglia (1569) 6/49 1994
Hollandia 1726 6/41 1974 kenó 1993,Joker 1981
Spanyolország 6/49 1985 BL 1988
Málta 5/90 1922, 5/36 1990
Franciaország 1520 6/49 1876 7139 1971 Kenó 10/20/70,1993
Lengyelország 5/35 1973 6/49 1993 7/36 1989 Express 1997
Finnország 6/48 1993 7/35 1980 Joker 1978
Dánia (1754) 6/40 1993 7/34 1986
Svédország (1897) 6/48 1993 8/30 1997
Norvégia 6/48 1993 Joker 1984

A zárójelbe tett évszámok nem tipikusan ötös lottó elindulásának az idõpontját jelzik.

Magyarországon a forgalom növelésének egyik eszköze a termékfejlesztés, az új termék bevezetése. A számsorsjátékok (lottó, kenó) már régóta és távlatilag is stabil árbevételi forrást jelentenek a Szerencsejáték Rt. számára. Ugyanakkor e játékok forgalmát vizsgálva a szakemberek azt tapasztalják, hogy az ötös lottó és a kenó forgalma csökkenõ trendet mutat. Igaz ez annak ellenére, hogy a társaság árbevételének legnagyobb hányadát még mindig az ötös lottó adja.A halmozódások idõszakában pedig a forgalom akár duplájára, triplájára emelkedhet. A hosszú távon tapasztalható csökkenõ tendencia azonban mindenképpen arra int, hogy a termékek megújításán, arculati frissítésén túl, a játékosok megtartásához, új játékosok megnyeréséhez a kínálat bõvülése szükséges.Az új termék bevezetésével a játékosbázis bõvítését tûzte ki célul a Szerencsejáték Rt. Az új stílusú skandináv lottó egy új, fiatalabb réteget céloz meg.A Magyarországon ez év októberében bevezetett új játék háromnegyed éves fejlesztõi munka eredménye. A játékfejlesztés megkezdésekor természetesen az elsõ lépés a piac felmérése volt, annak a kérdésnek a körüljárása, vajon milyen jellemekkel kell a terméknek rendelkeznie ahhoz, hogy ne a már piacon lévõ termékeknek jelentsen konkurenciát, hanem sokkal inkább pótlólagos keresletet tudjon kelteni. A piaci információkra alapozva igyekezett a Szerencsejáték Rt. a népszerû lottó stílusú játékok minden lényeges pozitív elemét megtartva egy hasonlóan sikeres, ugyanakkor a többitõl jól megkülönböztethetõ terméket kifejleszteni. A piaci prognózisokból arra lehetett következtetni, hogy a nagyobb nyerési esélyû, hétközi típusú lottójáték még létezõ piaci rést képes lefedni.A skandináv lottón a telitalálat elérésének esélye jóval nagyobb, mint az ötös és a hatos lottón. Egy alapjátékkal két húzáson ún. ikersorsoláson vesz részt a játékos. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy idõben két számsorsolásra kerül sor, egy gépi és egy kézi sorsolásra. E két technika kombinálását azért választotta a Szerencsejáték Rt., mert a játékosok igényeinek felmérésébõl az derült ki, hogy nem lehet egyértelmû különbséget tenni a játékosok preferenciái között. Van aki a gépi módszerben bízik jobban, van aki az emberi közremûködést tartja a megbízhatóság zálogának.

Valószínûsítettük, hogy az ötös lottó és a hatos lottó forgalmát az új skandináv lottójáték lényegesen nem fogja befolyásolni. Ezen játékok kannibalizmusának csökkentése és szinergiájának növelése érdekében kerestük meg a dupla sorsolásos hetes lottó ideális számkészletét, hogy a nyerés gyakorisága várhatóan 50%-kal meghaladja a korábbi 2,3%, illetve 2,4%-ot (az új játékban 3,7% lett). Mindemellett azt is célul tûztük ki, hogy a csúcsnyeremények átlaga az új játékban ne zavarja a két korábbi játék hegemóniáját. A korábbiak csúcsnyereményeinek átlaga hosszú távon kb. kilencszerese, illetve kétszerese lesz a skandináv lottóénak.

A sorsolási ceremóniát vizsgálva az új játék korábbi sikerjátékokból átvett elemeinek puzzleszerû összeillesztéseként létrejött formáját a hétközi dupla sorsolás foglalja keretbe. Ezt a keretet igyekeztünk színesíteni azzal, hogy a sorsolási ceremóniát Janus arcúvá tettük. Az elmúlt századokban elterjedt sok száz féle sorsolási procedúra gyakran hónapokig tartó ünnepét négy másodpercbe, két különbözõ karakter egyesítéseként hoztuk létre.Nagyon sok játékosunk és sok-sok magazin, napilap, újság évtizedekre visszanyúló kézi sorsolások statisztikáival igyekezett bizonyítani a fogadók kézi sorsolásokhoz való ragaszkodását. A médiák számára tökéletesített, pontosan szabályozott sorsolási idejû, légbefúásos rendszerek hiába váltak be a világ 200 lottójánál, a hosszú halmozódási idõszakokban egyfajta manufaktúraellenes, gépromboló hangulatot is árasztottak a nagy nyereményért játszó, gépi sorsolásokban már hetek óta sikertelen, ezért az emberben jobban bízó fogadók levelei.Sokrétû számítástechnikai, közgazdasági elemzés elõzte meg azt is, hogy hány számtábla legyen a 7/35-ös lottó segédsorsjegyén. Egyrészt az AustriaLotto közvélemény-kutatásai és forgalmi statisztikái jelentõsnek mutatták azt a réteget, amelynek tagjai egy, a számukra felkínált játékcsoportban minden lehetséges játékelemet kiválasztanak. (Jótanuló effektus.) Másrészrõl, a 3-4 számtáblát megjátszó átlagfogadót irritálhatja a sokfajta, általa megfizethetetlen lehetõségek sora (számtáblája). Ezek alapján az ötös lottó négy számtáblás és a hatos lottó nyolc számtáblás megjelenítése mellett a tíz számtáblás skandináv lottó segédsorsjegye biztos sikerre számíthatott.A 7/35-ös paraméter sokfajta összehasonlításra késztette a játékosokat. Egyrészrõl számolták a nyerés várható gyakoriságát, másrészt a telitalálat elérésének esélyét, harmadrészben a befektetett pénzük várható megtérülésének mértékét. Mindezen három paraméter szempontjából a skandináv lottó a nyerõ.

A lottójátékok forgalma (napi adatok)

A skandináv lottó megjelenése utáni hetekben az ötös lottó és a hatos lottó forgalma – ahogy azt vártuk is – csak minimálisan tért el az új játék bevezetésének elõtti heteiben elért forgalomtól, így a lottójátékok között termék-kannibalizmusról nem beszélhetünk.

A skandináv lottó igazi konkurenciát a kenónak jelent, hiszen a célcsoport meghatározásával ugyanazok a szempontok merültek fel mindkét játék esetében. A játékok eltérõ jellege miatt azonban, Iehetõség van a játékosok aktivitásának növelésére, a termékek differenciálására, más pozicionálására. A kenó forgalma egyébként stabilizálódni látszik egy viszonylag magas szinten, a skandináv lottó piaci felfutása azonban jóval gyorsabb volt a kenóénál, mivel szabályai egyszerûbbek.A skandináv lottó egy szelvényével átlagban 3,2 számmezõt küldtek játékba a játékosok, s ez csak alig valamivel kevesebb, mint az ötös és hatos lottó esetében, ahol ez az átlag 3,7.

Kulcskérdés volt az új termék bevezetésének idõpontja. A Szerencsejáték Rt. szakemberei azon az állásponton voltak, hogy a játék bevezetésére tökéletes idõpont az ötös lottó rendkívüli halmozódásának idõszaka, illetve vége, hiszen ez a lottójátékokat a figyelem középpontjába állította. A bevezetés utáni idõszak eredménye alátámasztotta ezen elképzelés jogosságát, mivel az értékesítési eredmények meghaladták az elõzetes terveket. A piacbõvítést segítette a skandináv lottónak a többi lottójátéktól szignifikánsan eltérõ pozícionálása, egyedi arculata is. A játék gyors népszerûvé válását az intenzív reklámkampánnyal és a sorsolás nagy nyilvánosságának biztosításával érte el a Szerencsejáték Rt.

Az elsõ sorsolásra több mint 1 millió 300 ezer alapjátékot fizettek be. A sorsolást méréseink szerint közel két és fél millióan nézik.A várakozásokkal ellentétben november közepéig telitalálat még nem volt a skandináv lottón, a halmozódás így tovább tart, mint az matematikailag indokolt lenne. Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy vannak ún. kedvenc számcsoportok, melyeket a játékosok gyakrabban játszanak meg (pl.: névnapok dátuma, szerencseszámok), ami egyúttal azt is jelenti, hogy ha ezek a számok kerülnek kihúzásra, várhatóan nem egy, de rögtön több telitalálatos szelvény is lesz majd.A skandináv lottó bevezetése sikeres. Jó példája annak az összehangolt, professzionális fejlesztõ munkának, amely a világon mindenhol hozzájárul a játszani szeretõ emberek igényeinek kielégítéséhez.

Dr. Erent Gábor