Pénzügy, gazdaság

További pénzügyi, gazdasági publikációk

Tovabbi-penzugyi-gazdasagi-publikaciok-7
Tovabbi-penzugyi-gazdasagi-publikaciok-8
Tovabbi-penzugyi-gazdasagi-publikaciok-9
Tovabbi-penzugyi-gazdasagi-publikaciok-10

PÉNZÜGYI SZEMLE
XL.11. évfolyam 5. szám

Fõszerkesztõ: DR. SZAMEK TAMÁS

E SZÁM A TANÁCSADÓ TESTÜLET KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL KÉSZÜLT

*E szám szerzõi:

DR. ERENT GÁBOR, az ARGOSZ Biztosítóí Rt. ügyvezetõ igazgatója, a Budapesti Agrárkamara alelnöke;

DR. GANTNER PÉTER, az Állami Számvevõszék fõtanácsosa;

PAP ZOLTÁN, a stockholmi Magyar Kereskedelmi Kirendeltség tanácsosa;

CSÍK ISTVÁN, újságíró

DR. MEDGYESSY PÉTER, pénzügyminiszter;

PAPP GYULA GÁBOR, Velence Nagyközségi Onkormányzatának jegyzõje;DR. REKE BARNABÁS, a Pannon Agrártudományi Egyetem adjunktusa, tanszékvezetõ ,helyettes;

DR. SZÉKÁCS ANNA, a Pénzügyminisztérium miniszteri biztosa;

DR. OSMAN PÉTER kandidátus, az Állami Pénz- ésTõkepiaci Felügyelet munkatársa;

Szerkesztõség: Budapest V., József nádor tér 2-4.
Postacím: 1369 Budapest, Postafiók 481 Telefon: 327-2246, 118-2066. Telefon/Fax: 327-2428
Megjelenik minden hónapban!Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza!

Gyakorlat és tanácsadás
MEZÕGAZDASÁGI NONPROFIT BIZTOSÍTÁSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE
dr. ERENT GÁBOR

Írta:

Bálint Csaba
dr. Erent Gábor
dr. Gönczi Iván
dr. Kalocsay Ferenc
dr. Karl-Diether Gussek
Vladimir Pilisek
Tardos Márton

A mû szerkesztésében lcözremûködött:
dr. Erent Gábor

Fordította:
dr. Kovács Gábor (a 4. tanulmányt),
dr. Kovács Gáborné (az 5. tanulmányt)

Lektorálta:
Horváth Iván
dr. Udvari László

© dr. Gönczi Iván örököse, 1985
© Hungarian translation dr. Kovács Gábor, dr. Kovács Gáborné, 1985

A mezõgazdasági nonprofit biztosítóegyesületi rendszer öt éves mûködésérõl

l. A MEZÕGAZDASÁGI NONPROFIT BIZTOSÍTÓEGYESÜLETI RENDSZER ÖT ÉVES MÛKÖDÉSÉRÕL

  1. A mezõgazdasági nonprofit biztosítók rendszere, 6
  2. A biztosító egyesület, 8
  3. A törvényi szabályozás alakulása, 10
  4. A Magyar Nonprofit Biztosítók Országos Szövetsége, 11
  5. Az egyesületi döntések rendszere, 15

Budapesti Vállalkozásjejlesztési Alapitvány