PÉNZÜGYI SZEMLE A TARTALOMBÓL: AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÉS EGYES ALRENDSZEREINEK 1999. OKTÓBER HAVI HELYZETÉRÕL A TÁRSASÁGI ADÓ ÉS OSZTALÉKADÓ 1998. ÉVI BEVALLÁSÁNAK TAPASZTALATAIRÓL DR. KOVÁCS ÁRPÁD Tízéves az Állami Számvevõszék DR. ÖRY TAMÁS Az EK adóügyekben érvényesülõ jogsegély-irányelve DR. OSMAN PÉTER Innoválni a jövõért: a kutatásra és fejlesztésre fordított befektetések DR....

Tovább

PÉNZÜGYI SZEMLEXL.11. évfolyam 5. számFõszerkesztõ: DR. SZAMEK TAMÁSE SZÁM A TANÁCSADÓ TESTÜLET KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL KÉSZÜLT*E szám szerzõi:DR. ERENT GÁBOR, az ARGOSZ Biztosítóí Rt. ügyvezetõ igazgatója, a Budapesti Agrárkamara alelnöke;DR. GANTNER PÉTER, az Állami Számvevõszék fõtanácsosa;PAP ZOLTÁN, a stockholmi Magyar Kereskedelmi Kirendeltség tanácsosa;CSÍK ISTVÁN, újságíróDR. MEDGYESSY PÉTER, pénzügyminiszter;PAPP GYULA GÁBOR, Velence Nagyközségi...

Tovább

Dr. Erent Gábor (ARGOSZ) igazgató Mi tagadás csodálkoztam, mikor lapunk felelõs kiadójaként is jegyzett dr. Trunkó Barnabás, a MABISZ fõtitkára arra a kérdésre: van-e magyar szakember, aki hozzáértõként tájékoztathat a hazai mûtárgybiztosítás ügyében, dr. Erent Gábort, az ARGOSZ igazgatóját nevezte meg. Az ajánlást nemcsak azért találtam váratlannak, mert- az általános...

Tovább
Pénzügy, gazdaság

Európa hét

1998 április 23. 8:00 Csermely A környezetvédelem itt és most" akció 9:00 Ózd Közép-Európai Kamaszparlament - konferencia 9:00 Bánréve HATÁRMENTI VÁLLALKOZÓK HATÁRMENTES TALÁLKOZÓJA Fõvédnök: Misur György, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet 9:00 Borsodnádasd Molnárkalács-kiállítás megnyitója- Európa zenéje gyerektolmácsolásban 9:00 Borsodnádasd KATALIZÁTOROK A TÉRSÉGFEJLESZTÉSBEN KONFERENCIA Fõvédnök: Kupa Mihály 9:00 Királd CIVIL TÚLÉLÉSI...

Tovább
Kultúra, galéria, játék

Telepesek

Régóta foglalkoztatja az írástudókat a gazdaság és a kultúra összefüggése. Most Gödöllõ e kapcsolat ékes bizonyítéka. A századforduló környékén alakult magyar mûvésztelepek közül Gödöllõ, mely az európai szecessziós törekvések egyik legjelentõsebb képviselõje volt, máig õrzi kulturális hagyományait, egységre törekvõ mûvészi látásmódját- ugyanakkor a gazdaság és a tudomány egyik legjelentõsebbszereplõjévé lépett...

Tovább